Hvad får jeg hos JagttegnKurser.dk?

Svar: Du får uden sammenligning den bedste undervisning på markedet i samtlige facetter, det kræver for at få jagttegnet i hus. Derudover sætter vi en stor ære i ikke blot at få vores elever til at bestå jagtprøven, men rent faktisk…

Jeg har dumpet jagtprøven – hvad nu?

Svar: Hvis du ikke har bestået den skriftlige teoriprøve, skal du op til en ny af disse den efterfølgende sæson. Dette vil skabe lidt mere ventetid, da det ca. er seks måneder efter. Hvis du består teoridelen, men dumper den praktiske…

Jeg har bestået jagtprøven – hvad nu?

Svar: Med en bestået jagtprøve, kan man købe et glatløbet haglgevær eller en riffel , men du må stadig ikke udøve jagt, før du har bestået en haglskydeprøve eller en riffelprøve som kræver et obligatorisk riffelforløb. Haglskydeprøven…

Hvordan får jeg jagttegn?

Svar: I det år du fylder 16 år, kan du påbegynde jagttegnskursus. Selve jagtprøven består af en skriftlig og en praktisk del. Du skal bestå en skriftlig teoriprøve, hvoraf du som minimum skal have 36 korrekte svar for at bestå. Den praktiske…
© Copyright 2020 Jagttegn Kurser