Huskeliste til jagtprøve

Før prøven skal du:
Sikre dig, at din jagttegnskursuslærer har registreret, at du har gennemført det obligatoriske
jagttegnskursus. Oplysningen ses på ”Mit jagttegn” på fanen ”Min profil” under ”Prøver og kurser”. Uden denne registrering vil du ikke få lov til at tilmelde dig en jagtprøven. Du kan tidligst tilmelde dig en jagtprøve 7 dage efter din jagttegnskursuslærer har registreret gennemførsel af obligatorisk jagttegnskursus.
– Betale prøvegebyret på 310,- kr.
– Tilmelde dig en jagtprøve på ”Mit jagttegn”. Hvis du på ”Mit jagttegn” oplyser e-mail og melder dig til at få oplysninger pr. e-mail, vil du få besked, når tildelingen af prøvedato har fundet sted.

På prøvedagen skal du:
– Medbringe billedlegitimation med personnummer (f.eks. pas, kørekort, knallertkørekort eller
legitimationskort udstedt af Borgerservice).
– Hvis du er under 18 år, huske, at dine forældre eller værge skal underskrive en
forældresamtykkeerklæring om, at de er indforstået med, at du aflægger prøven og efterfølgende får
jagttegn. Du kan finde en forældresamtykkeerklæring HER.

Den underskrevne erklæring skal medbringes til prøven.

Medbringes ovenstående ikke til prøven afvises man fra at aflægge jagtprøve og prøveforsøget bortfalder.

Det indbetalte gebyr tilbagebetales ikke.

Om prøven:
Jagtprøven omfatter en skriftlig og en praktisk prøve. Begge prøver skal bestås. Den skriftlige prøve skal være bestået, inden den praktiske prøve kan aflægges. Du anbefales at tilgå Miljøstyrelsens hjemmeside www.jagttegn.dk under ”Jagtprøve” for information vedrørende jagtprøven. I “Vejledning til jagttegnsundervisning” kan du orientere dig om selve prøven og i “Retningslinjer for hvilke spørgsmål der stilles til den skriftlige del af jagtprøven” de videnskrav der stilles til den skriftlige del af prøven.
Hjælpemidler, herunder mobiltelefoner, må ikke medbringes til nogle af prøverne.
Det er på udvalgte prøvedage muligt, at benytte en tolk til den skriftlige del af jagtprøven. En evt. tolk findes og betales af aspiranten selv, husk at udfylde tro og loveerklæring, som skal medbringes til prøven. Nærmere information om brug af tolk, herunder prøvedatoer, fremgår på www.jagttegn.dk under ”Jagtprøve”. Hvis du har læsevanskeligheder, kan du med fordel tage imod tilbuddet om, at få læst den skriftlige prøve op.
Tilbuddet bliver givet inden afholdelsen af den skriftlige prøve. Spørgsmål vedr. oplæsning kan stilles til den prøvesagkyndige på den lokale enhed.
Du kan finde en kørselsvejledning til prøvestedet på ”Mit jagttegn” under fanen ”Prøver”.

Om den skriftlige prøve:
Den skriftlige prøve består af 40 spørgsmål, hvoraf mindst 36 skal besvares rigtigt. Spørgsmålene besvares ved afkrydsning i den rubrik, du mener, er den rigtige. Der må kun sættes ét kryds ud for hvert spørgsmål.
Du har 30 minutter til besvarelse af spørgsmålene.
Husk, at du kan få forklaret meningen med spørgsmålene, og at du kan få læst spørgsmålene op.

Om den praktiske prøve:
Den praktiske prøve omfatter:
– Afstandsbedømmelse til 6 vildtfigurer.
– Våbenbehandling i forbindelse med skudafgivelse og færdsel i terræn.
For at bestå prøven skal du:
– Korrekt vurdere, om skudafstanden til mindst 5 ud af 6 vildtfigurer er forsvarlig.
– Udvise en forsvarlig behandling af våbnet.
Den prøvesagkyndige afgør, om kravene er opfyldt.
Du kan få besvaret spørgsmål vedr. forløbet af den praktiske prøve, men ikke spørgsmål vedr. udførelsen af
de forskellige opgaver under prøven.

Afbud:
Et evt. afbud til jagtprøven skal foretages senest 4 dage inden din prøve. Afbud skal ske ved at afmelde sig prøven på ”Mit jagttegn”. Efter du har meldt afbud, skal du selv gå ind og vælge en ny jagtprøvedato.
Udebliver du fra en jagtprøve uden rettidigt afbud, bortfalder prøveforsøget. Det indbetalte gebyr
tilbagebetales ikke.

Klagevejledning:
Du kan klage over den prøvesagkyndiges afgørelse af din prøve indtil 4 uger efter, at du har været til prøven.
Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.
Klager sendes til:
Miljø- og Fødevareministeriet
Miljøstyrelsen
Att.: Jagttegn
Tolderlundsvej 5
5000 Odense C
Eller på mail til: jagttegn@mst.dk

© Copyright 2021 Jagttegn Kurser