Før prøven skal du:

Betale prøvegebyret på 310,- kr.

Tilmelde dig en jagtprøve. Hvis du ikke selv vælger en dato, vil du blive tildelt en prøvedato. Du kan se din prøvedato på ”Mit jagttegn”. Hvis du på ”Mit jagttegn” oplyser mailadresse og melder dig til at få oplysninger pr. mail, vil du få besked, når tildelingen af prøvedato har fundet sted.

Sikre dig, at din jagttegnskursuslærer senest kl. 12 dagen inden din jagtprøve har registreret, at du har gennemført det obligatoriske jagttegnskursus. Oplysningen ses på ”Mit jagttegn” på fanen ”Min profil” under ”Prøver og kurser”. Uden denne registrering vil du ikke få lov til at aflægge jagtprøven.

Se billed nedenstående, hvordan det skal se ud. ( Dette er kursistens ansvar ).

Medbringe billedlegitimation med personnummer (f.eks. pas, kørekort, knallertkørekort eller
legitimationskort udstedt af Borgerservice).

Hvis du er under 18 år, huske, at dine forældre eller værge skal underskrive en
forældresamtykkeerklæring om, at de er indforstået med, at du aflægger prøven og efterfølgende får
jagttegn. Den underskrevne erklæring skal medbringes til prøven.

1
1

Her skal der stå Jagttegnskursus gennemført

Om prøven:

Jagtprøven omfatter en skriftlig og en praktisk prøve. Begge prøver skal bestås. Den skriftlige prøve skal være
bestået, inden den praktiske prøve kan aflægges.
Hjælpemidler, herunder mobiltelefoner, må ikke medbringes til nogle af prøverne.
Det er muligt, at have en tolk med til den skriftlige del af jagtprøven. En evt. tolk findes og betales af
aspiranten selv, husk at udfylde tro og loveerklæring, som skal medbringes til prøven. Nærmere information
om brug af tolk fremgår på www.jagttegn.dk under ”Jagtprøve”.
Hvis du har læsevanskeligheder, kan du med fordel tage imod tilbuddet om, at få læst den skriftlige prøve op.
Tilbuddet bliver givet inden afholdelsen af den skriftlige prøve. Spørgsmål vedr. oplæsning kan stilles til den
prøvesagkyndige på den lokale enhed.
Du kan finde en kørselsvejledning til prøvestedet på ”Mit jagttegn” under fanen ”Prøver”.
Om den skriftlige prøve:
Den skriftlige prøve består af 40 spørgsmål, hvoraf mindst 36 skal besvares rigtigt. Spørgsmålene besvares
ved afkrydsning i den rubrik, du mener, er den rigtige. Der må kun sættes ét kryds ud for hvert spørgsmål.
Du har 30 minutter til besvarelse af spørgsmålene.
Husk, at du kan få forklaret meningen med spørgsmålene, og at du kan få læst spørgsmålene op.

Om den praktiske prøve:

Den praktiske prøve omfatter:
Afstandsbedømmelse til 6 vildtfigurer.
Våbenbehandling i forbindelse med skudafgivelse og færdsel i terræn.

For at bestå prøven skal du:
Korrekt vurdere, om skudafstanden til mindst 5 ud af 6 vildtfigurer er forsvarlig.
Udvise en forsvarlig behandling af våbnet.
Den prøvesagkyndige afgør, om kravene er opfyldt.
Du kan få besvaret spørgsmål vedr. forløbet af den praktiske prøve, men ikke spørgsmål vedr. udførelsen af de forskellige opgaver under prøven.

Afbud:
Et evt. afbud til jagtprøven skal foretages senest kl. 12 dagen inden din prøve. Afbud skal ske ved at afmelde
sig prøven på ”Mit jagttegn”.
Du har ret til at melde afbud til jagtprøven én gang. Efter du har meldt afbud, skal du selv gå ind og vælge en ny jagtprøvedato.
Udebliver du fra en jagtprøve uden rettidigt afbud, bortfalder din ret til at aflægge prøve i den pågældende prøveperiode. Det indbetalte gebyr tilbagebetales ikke.

© Copyright 2020 Jagttegn Kurser