Jagttider

Jagttider 2018
Hovdyr:Jagttider§ 3. Jagt må kun finde sted i tiden mellem solopgang og solnedgang.

Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1 gælder ikke for:

Kronhjort større end spidshjort (se dog regionale jagttider)
Kronspidshjort (se dog regionale jagttider)
Kronhind (se dog regionale jagttider)
Kronkalv (se dog regionale jagttider)
Dåhjort (se dog regionale jagttider)
Då og –kalv (se dog regionale jagttider)
Sikahjort01.09-31.01
Sikahind og –kalv 01.10-31.01
Råbuk (se dog regionale jagttider)16.05-15.07 og 01.10-31.01
Rå og –lam (se dog regionale jagttider) 01.10-31.01
Muflonvædder 01.09-31.01
Muflonfår og –lam 01.10-31.01
Vildsvin, orne 01.09-31.01
Vildsvin, so og grise01.10-31.01
Rovdyr:
Ræv01.09-31.01
Støttetandede:
Hare (se dog regionale jagttider)01.11-31.01
Vildkanin 01.11-31.01
Andefugle:Svømmeænder
GAKKSPiS
1) Ænder og gæs, der må jages i tiden fra 1½ time før solopgang til 1½ time efter solnedgang.
Gråand 01.09-31.121½ time før solopgang til 1½ time efter solnedgang
Atlingand01.09-31.121½ time før solopgang til 1½ time efter solnedgang
Knarand01.09-31.121½ time før solopgang til 1½ time efter solnedgang
Krikand01.09-31.121½ time før solopgang til 1½ time efter solnedgang
Spidsand 01.09-31.121½ time før solopgang til 1½ time efter solnedgang
Pibeand 01.09-31.121½ time før solopgang til 1½ time efter solnedgang
Skeand01.09-31.121½ time før solopgang til 1½ time efter solnedgang
Ovenstående andefugle på fiskeriterritoriet desuden01.01-31.011½ time før solopgang til 1½ time efter solnedgang
Grågås01.09-31.011½ time før solopgang til 1½ time efter solnedgang
Grågås og Canadagås på omdriftsarealer eller i umiddelbar tilknytning hertil desuden
Det vil sige på dyrkningsfladen, samt i læhegn, grøfter o.lign, som grænser op til omdriftsarealer. Dog ikke indenfor en afstand af 300 meter landværts daglig højeste vandstandslinje (hav og fjord) samt søer større end 3 ha. Afstanden i forhold til søer regnes fra vandkanten, dvs. der hvor der ved normal vandstand er vand i overfladen, men ikke nødvendigvis åbent vandspejl.
01.08-31.081½ time før solopgang til 1½ time efter solnedgang
Blisgås 01.10-31.011½ time før solopgang til 1½ time efter solnedgang
Kortnæbbet gås 01.09-31.011½ time før solopgang til 1½ time efter solnedgang
Canadagås01.09-31.011½ time før solopgang til 1½ time efter solnedgang
Sædgås (se dog regionale jagttider) Ingen jagttid1½ time før solopgang til 1½ time efter solnedgang
Andefugle:Dykænder1½ time før solopgang til 1½ time efter solnedgang
Troldand 01.10-31.011½ time før solopgang til 1½ time efter solnedgang
Bjergand 01.10-31.011½ time før solopgang til 1½ time efter solnedgang
Hvinand 01.10-31.011½ time før solopgang til 1½ time efter solnedgang
Edderfugl, han01.10-31.011½ time før solopgang til 1½ time efter solnedgang
Sortand 01.10-31.011½ time før solopgang til 1½ time efter solnedgang
Hønsefugle:
Agerhøne (se dog regionale jagttider)16.09-31.10
Fasan (se dog regionale jagttider)01.10-31.01
Vandhøns:
Blishøne 01.10-31.01
Vadefugle:
Dobbeltbekkasin01.09-31.12
Skovsneppe (se dog regionale jagttider) 01.10-31.01
Måger:
Sølvmåge (se dog regionale jagttider)01.09-31.01
Duer:
Ringdue11.11-31.01
Kragefugle:3) Husskade og krage, der må jages i tiden fra 1 time før solopgang til solnedgang.
Husskade01.09-31.011 time før solopgang til solnedgang
Krage (gråkrage/sortkrage) 01.09-31.011 time før solopgang til solnedgang
Invasive arter:
Nilgås01.09-31.01
Bisamrotte 01.09-31.01
Sumpbæver01.09-31.01
Vaskebjørn 01.09-31.01
Mårhund01.09-31.01
Mink01.09-31.01
1
1

Område nr. 1
Kronhjort, med mindst 6 sprosser på minimum 2 cm på den ene stang 16.10-30.11
Kronspidshjort 01.09-31.01
Kronhind 01.10-31.01
Kronkalv 01.09-31.01

Vi stræber efter at være de bedste

98% beståelsesprocent

Hos os består alle dem som følger kursusplanen og som terper op til prøven.

Nytænkende læringsformer

Vi bruger kombinationen mellem PowerPoint, whiteboard og gruppearbejde med afsluttende quizzer.

Professionel skydetræning

Du får trænet teknik og får de værktøjer du skal til bruge til at blive en god skytte.

Ses vi?

Jeg glæder mig til at hjælpe dig med at komme igang med et nyt kapitel i dit liv inden for jagt.

© Copyright Jagttegn Kurser