Fortrolighedspolitik

Hvorfor kundens privatliv er vigtigt for JagttegnKurser.dk

Kundens ret til privatliv er af stor vigtighed for JagttegnKurser.dk. JagttegnKurser.dk anerkender, at når en kunde vælger at opgive personlige oplysninger til JagttegnKurser.dk, skal kunden kunne have tillid til, at vi er i stand til at håndtere beskyttelsen af kundens privatliv på en ansvarlig måde.

JagttegnKurser.dk har den opfattelse, at disse oplysninger kun skal bruges til at forbedre de services, vi yder kunden. JagttegnKurser.dk har formuleret denne fortrolighedspolitik for at fastslå, at vi beskytter kundens personlige oplysninger.

Personlige oplysninger indsamlet af JagttegnKurser.dk

Når der gennemføres et køb hos JagttegnKurser.dk, vil JagttegnKurser.dk indsamle kundens kontaktoplysninger bestående af navn, adresse, e-mailadresse, telefonnummer og cpr. nr.

Beskyttelse af kundens privatliv

JagttegnKurser.dk vil tage passende skridt for at beskytte kundens privatliv. Hver gang kunden opgiver følsomme oplysninger (f.eks. kreditkortnummer for at gennemføre et køb), vil epay.dk tage alle nødvendige skridt for at beskytte disse, så som kryptering af kundens kreditkortnummer.

JagttegnKurser.dk vil også tage sikkerhedsmæssige forholdsregler for at beskytte kundens gemte personlige oplysninger.

JagttegnKurser.dk vil lejlighedsvist videregive kundens navn og adresse til tredjepart, når det er påkrævet for at kunne levere særlige ydelser og produkter, der er bestilt af kunden.

JagttegnKurser.dk vil ikke videregive nogen af kundens personlige oplysninger til andre virksomheder eller enkeltpersoner til markedsføringsformål uden kundens tilladelse.

Personlige oplysninger tilgængelige for opdatering af kunden

Kunden kan hjælpe JagttegnKurser.dk til større effektivitet og øget servicekvalitet ved at holde JagttegnKurser.dk opdateret om enhver ændring af kundens navn, adresse, telefonnummer eller e-mailadresse. Kunden kan ved at logge ind på JagttegnKurser.dk kontrolpanel opdatere personlige detaljer.

De personlige oplysninger, JagttegnKurser.dk indsamler og opbevarer, vil være omfattet af den version af fortrolighedspolitikken, der er gældende på indsamlingstidspunktet. JagttegnKurser.dk forbeholder sig retten til at ændre fortrolighedspolitikken fra tid til anden og vil annoncere sådanne ændringer i nyhedssektionen på JagttegnKurser.dk websitet. Kunden bør periodisk evaluere fortrolighedspolitikken for at sikre sig, at den er i overensstemmelse med kundens behov.

Kundedatapolitik

Kundedata

Med kundedata menes enhver information, kunden har placeret på JagttegnKurser.dk, f.eks. e-mails, Facebook, internetsider og fotos.

Kundens ansvar for kontoen hos JagttegnKurser.dk

Kunden bør altid logge ud af kontoen ved afslutning af en session for at sikre, at uvedkommende ikke kan tilgå kundens private og personlige informationer. Kunden bør tage denne forholdsregel, selvom kunden ikke bruger en offentlig computer på et bibliotek, en internetcafe eller lignende.

Informationsbrug

JagttegnKurser.dk bruger de indsamlede oplysninger til registrering af kurser hos Miljø- og Fødevareministeriet http://svana.dk/jagt/jagttegn/

JagttegnKurser.dk bruger de indsamlede oplysninger til indmeldelse af Danmarks Jægerforbund og Storkøbenhavns Jagtforening.

JagttegnKurser.dk sælger eller videregiver ikke oplysninger til tredjepart uden det er nødvendigt i forhold til levering af et produkt eller en registrering.

JagttegnKurser.dk må gerne sende e-mail, sms eller ringe i forhold til kurset eller andet jagt relateret.

Datasikkerhed

JagttegnKurser.dk bruger Brvomedia.dk til alt opbevaring og behandling af data på JagttegnKurser.dk.

© Copyright 2017 Jagttegn Kurser