Jagttegns Prøver

Quiz – øv dig inden prøven

Velkommen til Jagttegn quizzen Jagtprøve Serie 0

Udfyld dine informationer og begynd jagtprøven

Navn Email Tlf. nr.
1. 

Lovgivning

Er der jagttid på vaskebjørn?

2. 

Lovgivning

Må regulering af vildt, efter bekendgørelse om vildtskader, foretages alene af personer under 18 år?

3. 

Lovgivning

Må der under regulering af vildt ske haglnedfald, i anden persons have?

4. 

Lovgivning

Må man skyde fasaner fra en skydestige?

5. 

Lovgivning

For hvilken af følgende arter må der IKKE udlejes dagjagter?

6. 

Lovgivning

Er det tilladt at indsamle mågeæg?

7. 

Lovgivning

Må der udsættes 10 voksne gråænder i en sø med 1000 m2 (kvadratmeter) vandflade?

8. 

Lovgivning

Må en motorbåd, der kan sejle hurtigere end 9,7 knob (18 km/t) anvendes til jagt, hvis hastigheden under selve jagtudøvelsen ikke overstiger 2,7 knob (5 km/t)?

9. 

Lovgivning

Må der drives jagt på vandfugle på fiskeriterritoriet, nærmere end 100 meter fra en iskant?

10. 

Lovgivning

Giver loven den jagtberettigede ret til at kontrollere en eventuelt anholdt persons jagttegn?

11. 

Lovgivning

I hvor mange år kan en grundejer maksimalt udleje jagtretten til en og samme jagtlejer?

12. 

Lovgivning

Må blishøns skydes før solopgang?

13. 

Lovgivning

Må rovfugles redetræer fældes i april måned?

14. 

Vildtkending

15. 

Vildtkending

16. 

Vildtkending

17. 

Vildtkending

18. 

Vildtkending

19. 

Vildtkending

20. 

Vildtkending

21. 

Vildtkending

22. 

Vildtkending

23. 

Vildtkending

24. 

Vildtbiologi, jagt og vildtforvaltning

Er vildsvinet en drøvtygger?

25. 

Vildtbiologi, jagt og vildtforvaltning

Kan en tæt bestand af krager have en negativ effekt på agerhønens ynglesucces?

26. 

Vildtbiologi, jagt og vildtforvaltning

Hvilken art er den mest talrige i Danmark?

27. 

Vildtbiologi, jagt og vildtforvaltning

Er gråanden en svømmeand?

28. 

Vildtbiologi, jagt og vildtforvaltning

Hvilken af følgende vildtarter får flest unger på en ynglesæson?

29. 

Vildtbiologi, jagt og vildtforvaltning

Kan det være en fordel for jægere med små jagtarealer at samarbejde med naboerne om vildtpleje?

30. 

Vildtbiologi, jagt og vildtforvaltning

Kan anlæggelse af vildtstriber/vegetationsstriber i marken øge fødegrundlaget for hønsefugle?

31. 

Vildtbiologi, jagt og vildtforvaltning

I et område er kronvildtbestanden blevet så stor, at den skal formindskes for at begrænse de skader, den gør på markafgrøderne. Det gøres ved at øge afskydningen af:

32. 

Jagtvåben og ammunition

Er et ladt, men sikret skydevåben farligt?

33. 

Jagtvåben og ammunition

Er 150 meter tilstrækkelig skudafstand for skud med dansk hagl nr. 7 (2,5 mm)?

34. 

Jagtvåben og ammunition

Kan sne i geværløbet være årsag til løbssprængning?

35. 

Etik, jagtteknik og -ledelse

Er 38 meter forsvarlig skudafstand med haglbøsse til skovsneppe i flugt og i sideskud ?

36. 

Etik, jagtteknik og -ledelse

Er det etisk korrekt at skyde dåen fra kalven i oktober måned?

37. 

Etik, jagtteknik og -ledelse

Er det, i henhold til de jagetiske regler, acceptabelt at afholde tryk- og drivjagter med 2 ugers mellemrum på de samme arealer?

38. 

Bedøm om sikkerhedenskravene opfyldes

39. 

Bedøm om sikkerhedenskravene opfyldes

40. 

Bedøm om sikkerhedenskravene opfyldes

Tryk på Gem for at få svar på quizzen.

Vi stræber efter at være de bedste

98% beståelsesprocent

Hos os består alle dem som følger kursusplanen og som terper op til prøven.

Nytænkende læringsformer

Vi bruger kombinationen mellem PowerPoint, whiteboard og gruppearbejde med afsluttende quizzer.

Professionel skydetræning

Du får trænet teknik og får de værktøjer du skal til bruge til at blive en god skytte.

Ses vi?

Jeg glæder mig til at hjælpe dig med at komme igang med et nyt kapitel i dit liv inden for jagt.

Tilmeld vores nyhedsbrev og gå aldrig glip af seneste nyt

© Copyright Jagttegn Kurser