FAQ

Svar: I det år du fylder 16 år, kan du påbegynde jagttegnskursus. Selve jagtprøven består af en skriftlig og en praktisk del. Du skal bestå en skriftlig teoriprøve, hvoraf du som minimum skal have 36 korrekte svar for at bestå. Den praktiske del består af, at du skal udvise sikker våbenbetjening i terræn og bedømme afstanden korrekt til 5 ud af 6 vildtfigurer sat op i dette terræn. Som afslutning skal du afgive fire skud til lerduer, hvor der igen er fokus på sikker våbenbetjening. Der er ikke krav om, at du skal ramme nogen disse fire lerduer. Ydermere, for at tage jagttegn, skal du have fast bopæl i Danmark.

Svar: Nej. Du skal gennemgå et jagttegnskursus, som gennemgår våben, jagtetik, vildtkending, jagttider mv. Dette er obligatorisk og adgangsgivende for at kunne tilmelde sig en jagtprøve. Derudover skal du som minimum to gange på skydebane samt én gang på en afstandsbedømmelsesbane. Vi anbefaler dog typisk vores kursister at tage tre gange af hver del da al erfaring viser, at vores kursister da ender med en vellykket, bestået jagtprøve.

Svar: Når du er tilmeldt et kursus hos os, vil du efterfølgende modtage en mail med al information, du behøver vedr. det videre forløb. Du skal være særligt opmærksom på indbetaling af gebyr til jagtprøven på 310 kr. til Miljøstyrelsen. Dette skal indbetales via mitjagttegn.dk, før du kan gå til prøven. Du kan betale via dette link: http://svana.dk/jagt/jagttegn/.

Du kan også altid finde denne information her på siden

Information til jagttegn

Vigtige datoer

Kursusplaner

Svar: Hos JagttegnKurser.dk er fleksibilitet en nøglefaktor. Som udgangspunkt er tilmelding bindende og da der er stor efterspørgsel på kurserne, kan det kræve en del omrokering for at få alt til at gå op. Men vi gør altid vores bedste for at få det hele til at gå op og det lykkes i langt de fleste tilfælde. Giv Michael Salling et kald på + 45 20 68 77 52.

Svar: Med en bestået jagtprøve, kan man købe et haglskydevåben, men du må stadig ikke udøve jagt, før du har bestået en haglskydeprøve. Haglskydeprøven trådte i kraft i 2014 og har du taget jagttegn i 2014 eller senere, skal du bestå en haglskydeprøve, før du må gå på jagt. Disse afholdes af Danmarks Jægerforbund for Naturstyrelsen. Tid og sted for disse fremgår af mitjagtegn.dk.

Svar: Hvis du ikke har bestået den skriftlige teoriprøve, skal du op til en ny af disse den efterfølgende sæson. Dette vil skabe lidt mere ventetid, da det ca. er seks måneder efter. Hvis du består teoridelen, men dumper den praktiske del af jagtprøven, kan du tilmelde dig en ny praktisk prøve i samme sæson efter typisk to dage. Her skal du ikke til en ny teoriprøve, da du bestod denne første gang. Dumper du da den praktiske del anden gang, skal du op til en ny jagtprøve efterfølgende sæson, bestående en ny teoriprøve samt ny praktisk del.

Svar: For at bestå haglskydeprøven, skal der afgives skud til seks højreduer, seks venstreduer og seks bagduer. For at bestå, skal to lerduer rammes i hver af de førnævnte kategorier. Der må maksimalt anvendes 18 patroner til prøven. Derudover er der fokus på sikker våbenbetjening ligesom til jagtprøven.

Svar: Du får uden sammenligning den bedste undervisning på markedet i samtlige facetter, det kræver for at få jagttegnet i hus. Derudover sætter vi en stor ære i ikke blot at få vores elever til at bestå jagtprøven, men rent faktisk at ruste dem til livet som jæger efterfølgende. Vi slipper ikke vores elever efter endt teoridel i undervisningslokalet, men støtter dem hele forløbet igennem, til man er ude på den anden side som nyudklækket jæger.

Hvad er prisen på at tage jagttegn.

Load More

© Copyright 2017 Jagttegn Kurser