Jeg har dumpet jagtprøven – hvad nu?

Svar: Hvis du ikke har bestået den skriftlige teoriprøve, skal du op til en ny af disse den efterfølgende sæson. Dette vil skabe lidt mere ventetid, da det ca. er seks måneder efter. Hvis du består teoridelen, men dumper den praktiske del af jagtprøven, kan du tilmelde dig en ny praktisk prøve i samme sæson efter typisk to dage. Her skal du ikke til en ny teoriprøve, da du bestod denne første gang. Dumper du da den praktiske del anden gang, skal du op til en ny jagtprøve efterfølgende sæson, bestående en ny teoriprøve samt ny praktisk del.

© Copyright 2017 Jagttegn Kurser