Jagttider 2018
Hovdyr:Jagttider§ 3. Jagt må kun finde sted i tiden mellem solopgang og solnedgang.

Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1 gælder ikke for:

Kronhjort større end spidshjort (se dog regionale jagttider) 16.10-31.12
Kronspidshjort (se dog regionale jagttider)01.09-31.01
Kronhind (se dog regionale jagttider) 01.10-31.01
Kronkalv (se dog regionale jagttider)01.09-29.02
Dåhjort (se dog regionale jagttider) 01.09-31.01
Då og –kalv (se dog regionale jagttider)01.10-31.01
Sikahjort01.09-31.01
Sikahind og –kalv 01.10-31.01
Råbuk (se dog regionale jagttider)16.05-15.07 og 01.10-31.01
Rå og –lam (se dog regionale jagttider) 01.10-31.01
Muflonvædder 01.09-31.01
Muflonfår og –lam 01.10-31.01
Vildsvin, orne 01.09-31.01
Vildsvin, so og grise01.10-31.01
Rovdyr:
Ræv01.09-31.01
Husmår01.10-31.01
Støttetandede:
Hare (se dog regionale jagttider)01.10-31.12
Vildkanin 01.09-31.01
Andefugle:Svømmeænder
GAKKSPiS
1) Ænder og gæs, der må jages i tiden fra 1½ time før solopgang til 1½ time efter solnedgang.
Gråand 01.09-31.121½ time før solopgang til 1½ time efter solnedgang
Atlingand01.09-31.121½ time før solopgang til 1½ time efter solnedgang
Knarand01.09-31.121½ time før solopgang til 1½ time efter solnedgang
Krikand01.09-31.121½ time før solopgang til 1½ time efter solnedgang
Spidsand 01.09-31.121½ time før solopgang til 1½ time efter solnedgang
Pibeand 01.09-31.121½ time før solopgang til 1½ time efter solnedgang
Skeand01.09-31.121½ time før solopgang til 1½ time efter solnedgang
Ovenstående andefugle på fiskeriterritoriet desuden01.01-31.011½ time før solopgang til 1½ time efter solnedgang
Grågås01.09-31.011½ time før solopgang til 1½ time efter solnedgang
Grågås på omdriftsarealer eller i umiddelbar tilknytning hertil desuden
Det vil sige på dyrkningsfladen, samt i læhegn, grøfter o.lign, som grænser op til omdriftsarealer. Dog ikke indenfor en afstand af 300 meter landværts daglig højeste vandstandslinje (hav og fjord) samt søer større end 3 ha. Afstanden i forhold til søer regnes fra vandkanten, dvs. der hvor der ved normal vandstand er vand i overfladen, men ikke nødvendigvis åbent vandspejl.
01.08-31.081½ time før solopgang til 1½ time efter solnedgang
Blisgås 01.09-31.011½ time før solopgang til 1½ time efter solnedgang
Kortnæbbet gås 01.09-31.011½ time før solopgang til 1½ time efter solnedgang
Canadagås01.09-31.011½ time før solopgang til 1½ time efter solnedgang
Sædgås (se dog regionale jagttider) Ingen jagttid1½ time før solopgang til 1½ time efter solnedgang
Andefugle:Dykænder1½ time før solopgang til 1½ time efter solnedgang
Taffeland 01.10-31.011½ time før solopgang til 1½ time efter solnedgang
Troldand 01.10-31.011½ time før solopgang til 1½ time efter solnedgang
Bjergand 01.10-31.011½ time før solopgang til 1½ time efter solnedgang
Hvinand 01.10-31.011½ time før solopgang til 1½ time efter solnedgang
Havlit, han01.10-31.011½ time før solopgang til 1½ time efter solnedgang
Edderfugl, han01.10-31.011½ time før solopgang til 1½ time efter solnedgang
Sortand 01.10-31.011½ time før solopgang til 1½ time efter solnedgang
Fløjlsand, han01.10-31.011½ time før solopgang til 1½ time efter solnedgang
Hønsefugle:
Agerhøne (se dog regionale jagttider)16.09-31.10
Fasan (se dog regionale jagttider)01.10-31.01
Vandhøns:
Blishøne 01.09-31.01
Vadefugle:
Dobbeltbekkasin01.09-31.12
Skovsneppe (se dog regionale jagttider) 01.10-31.01
Måger:
Sølvmåge (se dog regionale jagttider)01.09-31.01
Duer:
Ringdue16.10-31.01
Tyrkerdue (se dog regionale jagttider)01.11-31.11
Kragefugle:3) Husskade og krage, der må jages i tiden fra 1 time før solopgang til solnedgang.
HusskadeHusskade1 time før solopgang til solnedgang
Krage (gråkrage/sortkrage) 01.09-31.011 time før solopgang til solnedgang
Invasive arter:
Nilgås01.09-31.01
Bisamrotte 01.09-31.01
Sumpbæver01.09-31.01
Vaskebjørn 01.09-31.01
Mårhund01.09-31.01
Mink01.09-31.01